วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 5

การเรียนวิชา ARTD3302 
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 5 กลุ่มเรียน 201
 

การเรียนคาบที่ 5 ฟังเพื่อนรายงานข่าวหน้าชั้น
 

ขั้นตอนการออกแบบ Pattern

1.Tamplate maker เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็ว ใช้งานง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.templatemaker.nl/ 2. เลือกกล่องที่จะใช้ทำ Pattern วิธีการใช้งานเว็บ Tamplate maker 1. เลือกกล่องที่ต้องการ 2.เลือกหน่วยวัดเป็น นิ้ว เซนติเมตรหรือมิลลิเมตร 3.ใส่ขนาดที่ต้องการ 4.กด Create จะได้ไฟล์ pdf. นำไปใช้งานและแก้ไขได้ทันที


3.เปิด Box Pattern ในโปรแกรม illustrator4.ออกแบบ ใส่สีพื้นหลังและลายบนกล่อง

5.ออกแบบโลโก้


6.ได้โลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์


7. ใส่ข้อความและข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน

8. ได้กล่องที่เสร็จสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น