วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 14

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 14 กลุ่มเรียน 201

อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือในโปรแกรม illustrator ให้ดูการออกแบบแอ๊ปเปิ้ลให้เหมือนกับต้นแบบจริง และแนะนำให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อเป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีการทำ
ศึกษาได้ที่ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=K_mEKVsxyrs
Adobe Illustrator 3D Objects_Mapping Label to Bottle 

https://www.youtube.com/watch?v=VAbIYy1M17Q 

 อาจารย์ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/ 

**วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สอบในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 สอบ Final Project นำเสนองานหน้าช้นเรียนก่อน 18.00น. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น