วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 9

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 9 กลุ่มเรียน 201


สัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาคและจัดแสดงงานของแต่ละกลุ่ม สอบเก็บคะแนนใน Claroline
http://www.clarolinethai.info/ การแสดงงานผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่ม Inspiration กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองมอญ สินค้ามี 3 ชนิด ได้แก่
1. พิมเสนน้ำตรามาซา
2. ธูปหอมอินธนู
3. ยาหม่องตรามาซา


การแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์พิมเสนน้ำตรามาซาmoodboard พิมเสนน้ำตรามาซา 3 ส.


สอบกลางภาค อาจารย์ให้ออกแบบกล่องคุกกี้คนละ 1 แบบ พร้อมส่งไฟล์ Ai. และ jpg.

box pattern


ออกแบบโลโก้บ้านคุกกี้


กล่องคุกกี้เสร็จสมบูรณ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น