วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 6

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 6 กลุ่มเรียน 201
 
การเรียนสัปดาห์ที่ 6 อาจารย์ให้ทำบล็อกกลุ่ม โดยส่งคำเชิญให้อาจารย์เป็นผู้เขียนร่วม (admin) ด้วย1. Packmage 
เว็บไซต์ที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป โดยเข้าไปที่ http://www.packmage.com/

2.3D Warehouse 
เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบจำลอง/โมเดลมากมายที่สร้างด้วยโปรแกรม SketchUp  
https://3dwarehouse.sketchup.com/
3.การออกแบบในโปรแกรม Sketch up
   ด้านหน้า  ด้านข้าง


ด้านบน

ด้านหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น