วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 10

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 10 กลุ่มเรียน 201


อาจารย์ได้แนะนำการใช้ Font สีของ Font ควรจะเป็นแนวใหนและแบบใหนถึงจะถูกต้อง และได้สอนการทำ Pattern ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ของแต่ละคน
อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ให้เข้าไปดูตัวอย่างผลงาน เป็นกรณีศึกษา
http://www.designcrowd.com/

 **สอบวันที่ 30 พฤษจิกายน 2557 สอบออนไลน์ในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติ
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 (สอบปลายภาค Final Project)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น