วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 16

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 16 กลุ่มเรียน 201


สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรายวิชา ARTD3302 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ มีการจัดแสดงผลงานสอบครั้งสุดท้าย สอบเก็บคะแนนใน Claroline 
http://www.clarolinethai.info/ 


อาจารย์ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโพสต์นี้
เข้าไปที่ http://arti3314.blogspot.com/2014/11/blog-post.html


เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
-รู้การใช้หลักของคุณธรรมในการทำงาน ดำรงชีวิต
2.ด้านความรู้
-มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่างๆและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนรายวิชานี้
3.ด้านปัญญา
-การคิดที่จะทำอะไรแปลกใหม่ ไม่จำเจเพื่อการออกแบบที่ทำใ้เกิดความน่าสนใจ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
-ได้สัมพันธภาพที่ดี การติดต่อพูดคุยกับผู้ประกอบการ จากการที่ได้ลงไปปฏิบัติจากสถานที่จริง
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานจากเว็บไซต์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
-สามารถนำไปประยุกต์และนำไปใช้ได้จริง
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
-ARTD3302 นางสาว ภูณัฏฐ์ชา บุญธนาสิริวัฒน์ รหัสนักศึกษา5311317118กลุ่ม 201
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-poonatcha.blogspot.com/
2.ได้ สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่โดย ตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/poonatcha/docs/artd3302-201-poonatcha-____________/1การเรียนสัปดาห์ที่ 15

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 15 กลุ่มเรียน 201

ทำการสอบออนไลน์ในระบบคาร์โรไลน์ ให้เวลา 20นาทีเพื่อเป็นการเก็บคะแนน
อาจารย์ได้ให้ทำการสอบปฏิบัติในหัวข้อโจทย์โดยให้ออกแบบกล่องข้าวรัตนา 
การออกแบบโลโก้ข้าวรัตนา

การออกแบบ Pattern กล่องข้าวรัตนา


กล่องข้าวรัตนาที่เสร็จสมบูรณ์


การเรียนสัปดาห์ที่ 14

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 14 กลุ่มเรียน 201

อาจารย์ได้เปิดคลิปวีดีโอการสอนใช้เครื่องมือในโปรแกรม illustrator ให้ดูการออกแบบแอ๊ปเปิ้ลให้เหมือนกับต้นแบบจริง และแนะนำให้เข้าไปดูตัวอย่างงานใน youtube illustrator tutorial และดาว์โหลดเก็บไว้เพื่อเป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีการทำ
ศึกษาได้ที่ลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=K_mEKVsxyrs
Adobe Illustrator 3D Objects_Mapping Label to Bottle 

https://www.youtube.com/watch?v=VAbIYy1M17Q 

 อาจารย์ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/ 

**วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สอบในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 สอบ Final Project นำเสนองานหน้าช้นเรียนก่อน 18.00น. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

การเรียนสัปดาห์ที่ 10

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 10 กลุ่มเรียน 201


อาจารย์ได้แนะนำการใช้ Font สีของ Font ควรจะเป็นแนวใหนและแบบใหนถึงจะถูกต้อง และได้สอนการทำ Pattern ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้กับบรรจุภัณฑ์ของแต่ละคน
อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ให้เข้าไปดูตัวอย่างผลงาน เป็นกรณีศึกษา
http://www.designcrowd.com/

 **สอบวันที่ 30 พฤษจิกายน 2557 สอบออนไลน์ในระบบคาร์โลไลน์ และสอบปฏิบัติ
**วันที่ 7 ธันวาคม 2557 (สอบปลายภาค Final Project)

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 9

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 9 กลุ่มเรียน 201


สัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาคและจัดแสดงงานของแต่ละกลุ่ม สอบเก็บคะแนนใน Claroline
http://www.clarolinethai.info/ การแสดงงานผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่ม Inspiration กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองมอญ สินค้ามี 3 ชนิด ได้แก่
1. พิมเสนน้ำตรามาซา
2. ธูปหอมอินธนู
3. ยาหม่องตรามาซา

การเรียนสัปดาห์ที่ 7

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 7 กลุ่มเรียน 201


อาจารย์ได้อธิบายการส่งงาน (Artwork) ในโฟลเดอร์รายบุคคลที่สร้างไว้ใน Google Drive
การสอบกลางภาคในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้:
1. สอบ SketchUp และขึ้น Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator


2. ทำแบบทดสอบใน Claroline


การส่งงาน-จัดแสดงงานในวันสอบ มีรายละเอียดดังนี้:
1. กล่องบรรจุภัณฑ์แบบสมบูรณ์
- ควรทำการตัดสร้าง mock up ก่อนพิมพ์จริง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของการพับกล่อง
- ลิ้นกล่องส่วนใหญ่จะมีขนาด 2 ซม.
2. อัพโหลดไฟล์ Artwork (Ai) ลง Google Drive:
- แยก layer สำหรับเส้นตัดพับ (Die-cut)
- เมื่อจัดพิมพ์เป็นไฟล์ภาพ (JPEG) ต้องตั้งค่า Resolution เป็น 300 dpi เพื่อความคมชัด
- ใส่/ระบุชื่อผู้ทำและควรมีรูปประกอบการทำงานจริง

การเรียนสัปดาห์ที่ 6

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 6 กลุ่มเรียน 201
 
การเรียนสัปดาห์ที่ 6 อาจารย์ให้ทำบล็อกกลุ่ม โดยส่งคำเชิญให้อาจารย์เป็นผู้เขียนร่วม (admin) ด้วย1. Packmage 
เว็บไซต์ที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป โดยเข้าไปที่ http://www.packmage.com/