วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 15

การเรียนวิชา ARTD3302
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 15 กลุ่มเรียน 201

ทำการสอบออนไลน์ในระบบคาร์โรไลน์ ให้เวลา 20นาทีเพื่อเป็นการเก็บคะแนน
อาจารย์ได้ให้ทำการสอบปฏิบัติในหัวข้อโจทย์โดยให้ออกแบบกล่องข้าวรัตนา 
การออกแบบโลโก้ข้าวรัตนา

การออกแบบ Pattern กล่องข้าวรัตนา


กล่องข้าวรัตนาที่เสร็จสมบูรณ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น