วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 4

การเรียนวิชา ARTD3302 
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มเรียน 201

  การเรียนคาบที่ 4 ฟังเพื่อนรายงานข่าวหน้าชั้น อาจารย์ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม  การถ่ายภาพวิธีการใช้ หาข้อมูลส่วนผสม โดยการไปศึกษาสถานที่จริง อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับสปาและความงาม ถ่ายภาพวัตถุดิบอย่างไรให้สวยงาม อาจารย์แนะนำ ดังนี้

1. ค้นหาข้อมูล Herb+Health
2. หาข้อมูลเกี่ยวกับ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ


3. ให้ศึกษาผลิตภัณฑ์สบู่แบรนด์ต้นกล้า เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ได้คุณภาพและบรรจุภัณฑ์เรียบง่ายและสวยงาม โดยเข้าไปที่ https://www.facebook.com/tongla.natural

 4. Tamplate maker เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็ว ใช้งานง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.templatemaker.nl/

วิธีการใช้งานเว็บ Tamplate maker 1. เลือกกล่องที่ต้องการ 2.เลือกหน่วยวัดเป็น นิ้ว เซนติเมตรหรือมิลลิเมตร 3.ใส่ขนาดที่ต้องการ 4.กด Create จะได้ไฟล์ pdf. นำไปใช้งานและแก้ไขได้ทันที


5. ดูเรื่องของ font ได้ที่เว็บไซต์ http://www.f0nt.com/ 
: ลงเครดิตให้เจ้าของด้วย

การบ้าน
1. สรุปแบบ SWOT Analysis (การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ตามแบบที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ในโฟลเดอร์งานกลุ่ม
2. ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าของแต่ละคน โดยนำ template จากเว็บ มาดัดแปลง อย่างน้อยคนละ 2 แบบ ใส่ภาพประกอบและข้อมูลให้เรียบร้อย (พิมพ์และตัดทำเป็นกล่องสมบูรณ์ที่ตัดใส่ได้จริง)
3. Sketch Design (แบบร่างมือ) ของบรรจุภัณฑ์ ใส่ข้อมูล-ขนาดลงไปในแบบด้วย
4. นำสินค้าคู่แข่งมาเปรียบเทียบ โดยเลือกสินค้าที่เป็นแบรนด์ดังและประเภทเดียวกับสินค้าของเรา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น