วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนสัปดาห์ที่ 2

การเรียนวิชา ARTD3302 
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
Graphic Design on Packaging
ในสัปดาห์ที่ 2 กลุ่มเรียน 201

    การเรียนคาบที่ 2 ฟังเพื่อนรายงานข่าวหน้าชั้น จากนั้นทำการการสมัครลงทะเบียนเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บ http://clarolinethai.info/เพื่อลงทะเบียนในกลุ่มเรียนของตัวเอง กลุ่ม 201

2. คลิกที่สมัครเรียนวิชา

3.เลือกที่ Courses หมวดวิชาเฉพาะ:Specialized Education Courses แล้วคลิกรายวิชา ARTD3302 ลงทะเบียนกลุ่มเรียน 201
อาจารย์ได้แชร์โฟเดอร์ artd3302-201 ให้กับนักศึกษาทุกคน สำหรับส่งงาน ทำการบ้านแต่ละสัปดาห์ แปลสรุปข่าว ข้อมูล ตัวอย่างงานใน Google Drive อยู่ในโฟเดอร์นี้หมดแล้ว


    การบ้านที่ต้องส่งสัปดาห์หน้า คือ การนำเสนอ ส. 1 ให้แต่ละกลุ่มศึกษาผลิตภัณฑ์ตามที่อาจารย์ได้กำหนดโจทย์มาให้ คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภาพและความงามของจังหวัดชัยนาท ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำมาพัฒนาคนละ 1 ชิ้น โดยแต่ละคนในกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ซ้ำกัน
อาจารย์ได้อธิบายการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการนำเสนอ ส. 1 มีรายละเอียดดังนี้
การทำ Visual Study:
1. ระบุข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้าอย่างชัดเจน เช่น ส่วนไหนใช้ฟอนต์อะไร มีขนาดเท่าไร ใช้วัสดุอะไรในการผลิต
2. การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ควรถ่ายให้ครบทุกด้าน เก็บทุกรายละเอียด วัดขนาดของทุกๆ ส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการพัฒนาปรับใช้แบบต่อไป
3. ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเพื่อแสดงการศึกษาจริง หากมีการลงพื้นที่ ควรถ่ายภาพบรรยากาศมาด้วย
4. การเข้าหาผู้ประกอบการควรมีการนำผลงานที่ออกแบบไปนำเสนอและเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิมที่ใช้อยู่
5. ถ่ายภาพสินค้าให้สวยงาม โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่เคยเรียนมา
การจัดทำ Mood Board นำเสนอ ส. 1
- จัดทำขนาด A3
- ใน Mood Board ประกอบด้วยภาพ/ข้อมูลผู้ประกอบและปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น